Contact Yung Tung - We Always Care!
คาดว่าจะได้รับหน่วยงานที่แสวงหาผล
ประโยชน์ ที่จะฟ้องในไต้หวัน

2019/2/20

ไต้หวันประเทศไทย บริษัท จัดหางานเอกชนที่สงส
ัยว่าการใช้ประโยชน์ร่วมกันไปยังไต้หวันในการทำงาน
เมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากที่กว่า 200 เหยื่อรวมฟ้องในไต้หวันหาก
ผู้ถูกกล่าวหาตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าจะมีมากขึ้น
Duofei ลาวติดตามตั้งปิดคลื่นการเรียกร้อง

กรมของเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ยุติธรรมสำนักข่าวก
ลางพบว่ามากกว่า 200 ในไต้หวัน Hsinchu Science Park,
เงินเดือนที่ได้รับทั้งสองร่วมกันโบรกเก
อร์หัวเข็มขัดไฟในการชำระคืนเงินกู้ที่พวกเขาไปที่ไต้หวันเดือน
ติดต่อกันหลายปกที่จะจ่าย หลังจากที่การเจรจาไ
ร้ผลปลายปีที่แล้วถึงสำนักงานอัยการเขต Hsinchu ที่จะฟ้อง

เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าหากเป็นความจริงท
ี่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของมนุษย์เป็นการค้ามนุษย์ในวงกว้าง
ในคนหากสถานการณ์ร้ายแรงที่อาจส่งผลก
ระทบต่ออนาคตของความสัมพันธ์ทางธุรกิจไต้หวัน

นี่คืออย่างเป็นทางการในสภาพ anonymity เหตุการณ์ที่
สำคัญไม่เต็มใจที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมกล่าวว่า

หน่วยงานอุตสาหกรรมกล่าวว่าอุตสาหกรรมที่จะให
้ยืมใช้ประโยชน์ได้ดำรงอยู่เป็นเวลานาน แต่ Yinfei
ลาวอดทนตัวเลือกในระยะยาวโดยไม่เกิดการระบาดของแม่บ้า
นล่าสุดในประเทศสหรัฐอเมริกากับกรณีของหลิว Shanshan
อาจกระตุ้นให้เกิดบทบาท เขาเชื่อว่าหากการเรียกร้อง 200
Duomingfeilao ประสบความสำเร็จอาจนำไปสู่​​
การติดตามผลในไต้หวันส่งผลให้คลื่นมีค่าบริการ

มะนิลาเศรษฐกิจและสำนักงานวัฒนธรรม (Meco)
กรรมการหลัก Xipeiruisi (Amadeo เปเรซจูเนียร์) ได้กล่าว
ในที่สาธารณะเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของไต้หวันเพื่อใช้จ่าย 100.000
เปโซ (ประมาณ NT $ 69,000 หยวน)

ด้วยเหตุนี้มาก Duofei ลาวจำเป็นต้องขายสินทรัพย์จำนองของสถ
​​านที่ของพวกเขาเพื่อที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายนี้ แต่มีมาก
Duofei ลาวดินแดนที่ไม่มีความจำเป็นที่จะ
โบรกเกอร์แรงงานและปลาฉลามเงินกู้เพื่อที่จะทำให้การเดินทาง

ไต้หวันและประเทศไทยในช่วงต้น 2003 ในการลงนามบัน
ทึกข้อตกลงของการใช้แรงงานแผนการจ้างงานโดยตรงน
ายจ้างและสามารถบันทึกจำนวนเงินมากเงิน แต่ขั้นตอนการป
ระยุกต์ใช้จริงมีความซับซ้อนมากผลที่ได้รับไม่สากล


กลับ