Contact Yung Tung - We Always Care!
  Tiêu đề ngày Thể loại
Cảnh sát bắt gặp một người lao động nước ngoài bất hợp pháp và bắt giữ chống lại một nỗ lực để nhảy từ một tòa nhà
2019/6/22 Sản xuất
Người phụ nữ nhảy giết tự tử kỳ nghỉ giúp việc cam kết bị cáo buộc là một kết quả của vấn đề tình cảm 2019/4/5 gia đình
Kiều hối từ lên MLC ở nước ngoài 1,6 tỷ USD trong tháng hai 2019/4/2 Sản xuất
Bị nghi ngờ đã được các cơ quan khai thác MLC kiện ở Đài Loan 2019/2/24 Sản xuất
Đóng băng của lao động Việts trong bốn tháng 2019/2/9 Sản xuất
Người giúp việc cho biết để có được thù địch với sa thải phi lý 2019/2/3 gia đình
Kiều hối từ năm ở nước ngoài mới nhất MLC một tầm cao mới 2018/12/23 Sản xuất
Công nhân nước ngoài tại các lệ phí bảo hiểm y tế mỗi tháng phải trả 12 nhân dân tệ 2018/11/14 Sản xuất